Περιγραφή Μαθήματος

Σε αυτό το πρόγραμμα θα βρείτε γενικές οδηγίες για τους Εθελοντές και τους Καθηγητές, για τον ρόλο που παίζουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων, τη μεταξύ τους συνεργασία, καθώς και χρήσιμες συμβουλές. Επίσης θα βρείτε ενημερωτικά videos, φωτογραφικό υλικό και απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα.

H  ΕΙΚΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  αποτελεί ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  που  βασίζεται  στην  αρχή  της «εκμάθησης μέσα από την πράξη» και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών.

Το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης είναι μια ομαδική δραστηριότητα, η οποία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργήσουν μία δική τους εταιρία και να κατανοήσουν τα στάδια λειτουργίας και ρευστοποίησης μιας επιχείρησης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, οι μαθητές μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους για να στήσουν και να λειτουργήσουν σωστά την επιχείρηση που δημιούργησαν.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει σε μαθητές Λυκείου την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρηματοοικονομική γνώση και να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και μελλοντικοί επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα «JA More than Money» απευθύνεται σε  μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού και έχει σαν στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με έννοιες σχετικές με τη διαχείριση των χρημάτων όπως έσοδα, έξοδα, αποταμίευση. Οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, συνδέοντάς τα με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα διαφόρων κατευθύνσεων, κατανοούν το ρόλο των χρημάτων στην καθημερινή ζωή και μαθαίνουν τρόπους να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους εισοδήματα και να γίνουν «έξυπνοι» καταναλωτές.

Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τα γνωρίσματα της ελεύθερης αγοράς και το ρόλο των επιχειρήσεων σ' αυτήν. Οι μαθητές μαθαίνουν τα στάδια οργάνωσης αλλά και της παραγωγής και προώθησης  του προϊόντος.  Επίσης,  μελετούν  τις  κοινωνικές  ευθύνες  μιας  επιχείρησης  και  το  ρόλο  του Κράτους στην ελεύθερη οικονομία.

Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να αξιολογήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και ενδιαφέροντα, να διερευνήσουν  επιλογές  για  τη  σταδιοδρομία  τους  και  να  αποκτήσουν  ικανότητες χρήσιμες  για  την μετέπειτα εύρεση εργασίας. Μαθαίνουν την έννοια του προϋπολογισμού, την οικογενειακή και ατομική διαχείριση των χρημάτων και αποκτούν βασικές αρχές χρηματοοικονομικής γνώσης.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Το πρόγραμμα «Στη Σκιά ενός Στελέχους» (Job Shadow) αποτελεί μία εκπαιδευτική δραστηριότητα και είναι μία τρίωρη επίσκεψη μαθητών σε εργασιακό περιβάλλον-επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου επισκέπτονται μία εταιρία-επιχείρηση, έρχονται σε άμεση επαφή με στελέχη της με σκοπό να γίνουν κοινωνοί της επαγγελματικής λειτουργίας των στελεχών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στελέχη της εταιρίας μιλάνε στους μαθητές, εξηγούν τη δομή της επιχείρησης και τα διάφορα τμήματα που υπάρχουν σε αυτήν, τον τρόπο λειτουργίας τους και το ρόλο που παίζουν το καθένα ξεχωριστά για το προϊόν ή την παροχή υπηρεσιών της εταιρίας. Ακολουθεί κάποια ξενάγηση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, εφόσον είναι εφικτό, και η επίσκεψη συνήθως ολοκληρώνεται με μία μικρή συζήτηση όπου οι μαθητές διατυπώνουν τυχόν ερωτήσεις ή απορίες.

Η διάρκεια της επίσκεψης υπολογίζεται συνήθως στις 2-3 ώρες. Στελέχη της επιχείρησης διηγούνται τις προσωπικές τους εμπειρίες από τον επιχειρηματικό χώρο και συχνά αναφέρονται στις σπουδές τους, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά στις επιλογές που θα πρέπει να κάνουν αργότερα για να επιλέξουν κατεύθυνση και επάγγελμα. Συνεπώς, το πρόγραμμα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως   Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχοντας σαν βασικό σκοπό οι μαθητές να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ταυτόχρονα να αξιολογήσουν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας.