Επιχείρηση σε δράση – Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τα γνωρίσματα της ελεύθερης αγοράς και το ρόλο των επιχειρήσεων σ' αυτήν. Οι μαθητές μαθαίνουν τα στάδια οργάνωσης αλλά και της παραγωγής και προώθησης  του προϊόντος.  Επίσης,  μελετούν  τις  κοινωνικές  ευθύνες  μιας  επιχείρησης  και  το  ρόλο  του Κράτους στην ελεύθερη οικονομία.

Για να δείτε τα περιεχόμενα του μαθήματος πατήστε εδώ

Last modified: Thursday, 19 September 2013, 11:25 AM