Τράπεζες σε δράση – Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει σε μαθητές Λυκείου την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρηματοοικονομική γνώση και να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και μελλοντικοί επαγγελματίες.

Για να δείτε το περιεχόμενο του μαθήματος πατήστε εδώ

Last modified: Wednesday, 18 September 2013, 4:43 PM