Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/JA Greece


Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ 80, 145 72 ΔΡΟΣΙΑ
Τηλ. :+30 213 078 86 00
Fax : +30 213 070 00 66
email: info@sen.org.gr

Site: SEN/JA Greece

Last modified: Wednesday, 23 October 2013, 11:23 AM