Testimonials

Τί πρέπει να γνωρίζω;

◊ Χαρακτηριστικά Εθελοντή

 • Πίστη στις δυνατότητες των νέων ανθρώπων.
 • Ισχυρή πεποίθηση στη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για τη δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών.
 • Δέσμευση στις βασικές αρχές οικονομικής ευρωστίας της κοινωνίας, που στηρίζονται στη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
 • Πάθος για το έργο του, ακεραιότητα και ποιότητα στον τρόπο που το υλοποιεί.
 • Σεβασμό στις κλίσεις, τη δημιουργικότητα, τις προσδοκίες και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.
 • Πίστη στη δύναμη της συνεργασίας και της συμμετοχής.

 

Στόχοι Εθελοντή

Ο εθελοντής προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για να ενεργούν ως συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και μελλοντικοί επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, τους βοηθάει να:

 • κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και ποιος είναι ο ρόλος τους στην οικονομία,
 • αντιληφθούν τη σημασία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη πραγματικότητα,
 • κατανοήσουν την αξία του χρήματος, των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, και πώς αυτά αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
 • αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το πώς μπορούν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση,
 • αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες,
 • μάθουν τί είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη και ποια είναι η σημασία της για την κοινωνία,
 • αποκτήσουν εμπειρίες για να κάνουν τις προσωπικές τους επαγγελματικές επιλογές με πιο σαφή κριτήρια.

 

Ρόλος Εθελοντή

 • Να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Να προσφέρει τον χρόνο του ως μέλος κριτικής ή άλλης εθελοντικής επιτροπής.
 • Να προσφέρει τον χρόνο του ως εκπαιδευτής εθελοντών.
 • Να υποστηρίζει επιμέρους δράσεις του ΣΕΝ/JA Greece π.χ. μονοήμερους διαγωνισμούς.

 

Κώδικας Συμπεριφοράς

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους μαθητές και τους εθελοντές να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ΣΕΝ/JA Greece σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς αποσκοπεί στην προστασία τόσο των μαθητών όσο και των εθελοντών. Το προσωπικό και οι εθελοντές του ΣΕΝ/JA Greece οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, κάθε εθελοντής δεσμεύεται:

 • Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι ο ρόλος του ως εθελοντής του ΣΕΝ/JA Greece τον τοποθετεί σε θέση εμπιστοσύνης σε σχέση με όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece, το προσωπικό και τα όργανα του ΣΕΝ/JA Greece, καθώς και τους συναδέλφους του στο δίκτυο εθελοντών του ΣΕΝ/JA Greece και, ως εκ τούτου, οφείλει να διατηρεί και να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη αυτή σε όλη τη διάρκεια της προσφοράς των εθελοντικών υπηρεσιών του.
 • Να μη δημοσιοποιεί πληροφορίες που του εμπιστεύτηκαν, κατά τη διάρκεια του ρόλου του ως εθελοντή του ΣΕΝ/JA Greece, και οι οποίες σχετίζονται με άλλους εθελοντές, υποστηρικτές, μαθητές ή μέλη του προσωπικού του ΣΕΝ/JA Greece.
 • Να κατανοεί τον ευαίσθητο ρόλο που αναλαμβάνει μπαίνοντας στο σχολικό περιβάλλον και να μη χρησιμοποιεί κατά κανέναν τρόπο την ιδιότητά του ως εθελοντή για εμπορικούς σκοπούς ή με τρόπο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως τέτοιος. Γενικότερα, δεν θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να προβάλει την επιχείρηση στην οποία απασχολείται (π.χ. μέσω διανομής στους μαθητές διαφημιστικού υλικού ή αντικειμένων πο φέρουν το λογότυπο της επιχείρησης), ούτε να χρησιμοποιεί παραδείγματα κατά τα οποία η επιχείρηση στην οποία απασχολείται συγκρίνεται με ομοειδείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται η αναφορά της επιχείρησης στην οποία απασχολείται ο εθελοντής κατά τη γνωριμία του ίδιου με τους μαθητές.
 • Να ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές και τους κανόνες του προγράμματος του ΣΕΝ/JA Greece που υλοποιεί κάθε φορά και οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές του ως εθελοντή.
 • Να διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές δραστηριότητες προγραμματίζει στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος του ΣΕΝ/JA Greece έχουν, εκ των προτέρων, τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του εκπαιδευτικού της τάξης. Για τυχόν επιπλέον δραστηριότητες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΣΕΝ/JA Greece.
 • Να θυμάται πάντα ότι η επικοινωνία, με οποιονδήποτε τρόπο – φυσικό ή λεκτικό - ανάμεσα σε αυτόν και στους μαθητές πρέπει να είναι τέτοια, ώστε κανείς να μην μπορεί να την εκλάβει ως προσβλητική.
 • Να μη βρεθεί, εν γνώσει του, μόνος με κάποιον μαθητή ή μαθήτρια, εντός ή εκτός του σχολείου, και να επιδιώκει σε κάθε συνάντηση να παρευρίσκονται αρκετοί μαθητές και, όπου είναι δυνατόν, άλλος ενήλικος.

Με την εθελοντική συμμετοχή μου στο Σωματείο «Επιχειρηματικότητα Νέων» /JA Greece αποδέχομαι να τηρώ απαρέγκλιτα τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς.

 

Επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό

Η σχέση που αναπτύσσεται με τον εκπαιδευτικό είναι αποφασιστικής σημασίας  για την επιτυχία του προγράμματος.

Τί  ζητάτε από τον εκπαιδευτικό;

 1. Μια κατάσταση με τα στοιχεία των μαθητών.
 2. Ένα σχολικό ημερολόγιο με εκδρομές, διακοπές, αργίες κ.τ.ό.
 3. Ένα χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων που μπορεί να επηρεάσουν το πρόγραμμα.
 4. Πρακτικές πληροφορίες που μπορεί να διευκολύνουν, όπως ύπαρξη χώρων στάθμευσης, αίθουσα καθηγητών κ.ά.
 5. Ενημέρωση για την πολιτική του σχολείου, έτσι ώστε να είστε βέβαιοι ότι παραμένετε εντός του πλαισίου των κανονισμών του σχολείου.
 6. Ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών, όπως τηλέφωνα σπιτιού-εργασίας-κινητό, e-mail, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε.
 7. Να πραγματοποιήσετε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υλοποίηση του προγράμματος, μια  σύντομη επίσκεψη στην τάξη, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιορίσετε από κοινού.

 

Πώς συνεργάζεστε με τον εκπαιδευτικό πριν από την έναρξη του προγράμματος;

 1. Διαμορφώνετε μαζί με τον εκπαιδευτικό ένα χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων.
 2. Συζητάτε με τον εκπαιδευτικό πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της εκπαίδευσης. Μη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθειά του σε θέματα που πιστεύετε ότι θα την χρειαστείτε.
 3. Συζητάτε μαζί του για τους κανόνες της τάξης, τα  χαρακτηριστικά  των μαθητών, και του ζητάτει να σας υποδείξει τρόπους διαχείρισης της τάξης που χρησιμοποιεί ο ίδιος.

 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει ο εκπαιδευτικός;

 1. Προετοιμάζοντας τους μαθητές για το περιεχόμενο του μαθήματός σας και ενισχύοντας, μετά την αναχώρησή σας, τις έννοιες/περιεχόμενο που παρουσιάσατε.
 2. Παρέχοντάς σας συγκεκριμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών που συναντάτε.
 3. Παρέχοντάς σας μια λίστα με τα ονόματα των μαθητών και ενημερώνοντάς σας για τυχόν ιδιαιτερότητες που πρέπει να γνωρίζετε.
 4. Βοηθώντας σας στη χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, τον σχεδιασμό των επισκέψεων και την κάλυψη διάφορων αναγκών του μαθήματος. Ελέγξτε με τον εκπαιδευτικό το υλικό που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε και βεβαιωθείτε, προκαταβολικά, ότι θα είναι διαθέσιμο προς χρήση την καθορισμένη ώρα.

 

Τί κάνει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων;

 1. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στην τάξη ΣΕ ΟΛΗ τη διάρκεια των παρουσιάσεών σας, προκειμένου να σας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστεί και να επιβλέπει την τάξη.
 2. Ο εκπαιδευτικός διαχειρίζεται τους μαθητές και μεριμνά για την ομαλή λειτουργία της τάξης. 
 3. Ο εκπαιδευτικός σάς διευκολύνει ως προς τη ροή της συζήτησης.
 4. Ο εκπαιδευτικός σάς παρέχει ανατροφοδότηση.
 5. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ του εθελοντή και των μαθητών, εφόσον η  μάθηση και η γνώση οικοδομούνται στο πλαίσιο της διάδρασης και είναι αποτέλεσμα συνεχούς διαλόγου και συνεργασίας.

 

Ανασκόπηση δραστηριοτήτων

Μετά την «αναγνωριστική» πρώτη επίσκεψη, θα έχετε πλέον αποκτήσει την απαραίτητη πληροφόρηση για τις επισκέψεις σας στην τάξη.  Συνοψίζουμε εδώ τα βασικά βήματα.

 

 • Μελετήστε κάθε σχέδιο δραστηριότητας στο βιβλίο του Συμβούλου πριν από κάθε επίσκεψή σας.
 • Ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις προετοιμασίας του μαθήματος και προβείτε σε ανασκόπηση των στόχων των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν στο προσωπικό σας ύφος και στυλ διδασκαλίας, αλλά και με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  
 • Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε δραστηριότητα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών.
 • Μπορείτε να εμπλουτίσετε τις δραστηριότητες με βάση τις προσωπικές σας εμπειρίες ή/και να αναπτύξετε παραδείγματα που θεωρείτε ότι είναι κατάλληλα για την τάξη σας. Ωστόσο πρέπει πάντα να προσέχετε, ώστε να μην προβείτε σε κανενός είδους προβολή της επιχείρησης στην οποία απασχολείστε ή σύγκριση αυτής με ομοειδείς επιχειρήσεις.

 

Μέσα στην τάξη

 

Γενικά

Είναι πολύ σημαντικό:

 1. Να φτάνετε πάντα στην ώρα σας, χωρίς όμως να διακόπτετε τυχόν μάθημα που προηγείται. Το πότε και πόσο πρέπει να βρίσκεστε στην τάξη εξαρτάται από τις ανάγκες του προγράμματος και τη συνεννόηση που έχει γίνει με τον εκπαιδευτικό. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων σας να γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να οδηγεί στην υλοποίηση των στόχων σας με οικονομία χρόνου.
 2. Να  αποτελείτε ένα θετικό πρότυπο και πηγή έμπνευσης για τους μαθητές.
 3. Να  ζητάτε από τον εκπαιδευτικό ανατροφοδότηση μετά το τέλος κάθε μαθήματος.
 4. Να αφήνετε τον εκπαιδευτικό να επιβάλει τους κανονισμούς της τάξης για την συμπεριφορά. Μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε επισκέπτης.

 

Στρατηγικές Διδασκαλίας

 1. Αφού συστηθείτε, ενημερώστε τους μαθητές για το περιεχόμενο του προγράμματος και της παρουσίασής σας, και μάθετε ποιες είναι οι μέχρι τώρα γνώσεις τους για το συγκεκριμένο θέμα. 
 2. Επιδιώξτε την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Ενθαρρύνετε ιδιαίτερα τη συμμετοχή των μαθητών που είναι πιο διστακτικοί.
 3. Να είστε διακριτικοί απέναντι σε μαθητές που έχουν ιδιαιτερότητες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής σας με τον εκπαιδευτικό, ζητήστε να σας ενημερώσει για σχετικά θέματα.
 4. Βεβαιωθείτε ότι οι δραστηριότητες που προτείνετε και οι μέθοδοί σας έχουν ποικιλία, ώστε να κρατάτε ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών. Για να διατηρηθεί η προσοχή των μαθητών και να μετατραπεί σε ενεργό συμμετοχή, πρέπει να υπάρχει ποικιλία ερεθισμάτων.
 5. Χρησιμοποιήστε τις απόψεις που διατυπώνουν οι μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο τους προσφέρετε θετική ανατροφοδότηση, αλλά και χρήσιμο υλικό για την ανάπτυξη του διαλόγου.
 6. Αν κάποια φορά δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε σε μία συνάντηση-μάθημα, απολογηθείτε ευγενικά και δώστε εξηγήσεις για την απουσία σας. Οι μαθητές θα το εκτιμήσουν.
 7. Προσπαθήστε οι ενέργειές σας να έχουν ως γενικότερο στόχο την ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων στους μαθητές: ομαδική εργασία, επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, σωστή διαχείριση του χρόνου, δημιουργική και κριτική σκέψη.

   

  Χρήση ερωτήσεων

 8. Χρησιμοποιώντας την ερωτηματική-διαλογική μορφή εισήγησης, δίνετε άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές, ενώ παράλληλα μπορείτε να διαγνώσετε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε συγκεκριμένα θέματα.
 9. Οι ερωτήσεις, για να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να είναι σαφείς και απλά διατυπωμένες, να μην επιδέχονται μονολεκτικής απάντησης και να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του μαθήματος.
 10. Στην περίπτωση που οι μαθητές δυσκολεύονται να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση, τροφοδοτήστε τους με περισσότερες πληροφορίες.
 11. Για καλύτερη εμπέδωση, χρησιμοποιήστε την επανάληψη και ανασκόπηση των βασικότερων σημείων και εννοιών και υποβάλετε σχετικές ερωτήσεις.

   

  Χρήση παραδειγμάτων

 12. Η χρήση παραδειγμάτων που θα διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν την παρουσίασή σας είναι ιδιαίτερα βοηθητική.
 13. Στην περίπτωση που απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες από τους μαθητές,  προτείνεται η χρήση παραδείγματος ή η παρουσίαση της συγκεκριμένης διαδικασίας πριν από τη διατύπωση του ερωτήματος.
 14. Επίσης, συνιστάται η χρήση παραδειγμάτων που, οι μαθητές μπορούν να συσχετίζουν με δικές τους εμπειρίες.

   

  Χρήση ομάδων

 15. Για την ομαδική διδασκαλία, σχηματίστε ομάδες των 2 έως 5 ατόμων. Η σύνθεση των ομάδων καλό θα ήταν να μην είναι τυχαία, αλλά προκαθορισμένη. Συμβουλευτείτε τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση των ομάδων και αριθμήστε τις, προκειμένου να λειτουργούν πιο ευέλικτα. Καλό είναι να μην αλλάζει συχνά η σύνθεση των ομάδων.
 16. Εξηγήστε όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα τις δραστηριότητες, πριν δώσετε τα ενημερωτικά έντυπα ή πριν χωρίσετε τους μαθητές σε ομάδες. Αν είναι εφικτό, γράψτε στον πίνακα επιγραμματικά τους στόχους και τις κατευθύνσεις κάθε δραστηριότητας.

 

 

Λεκτική επικοινωνία

 1. Η φωνή είναι πολύτιμο εργαλείο. Μια μονότονη φωνή είναι κουραστική και δημιουργεί αίσθημα αδιαφορίας, ακόμα κι αν αυτό που λέγεται είναι σημαντικό. Με τον κατάλληλο τόνο φωνής, μπορείτε να κάνετε τις απαντήσεις σας ενδιαφέρουσες.
 2. Με τη χρήση λεκτικών παροτρύνσεων, μπορείτε να διατηρήσετε ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών.
 3. Η χρήση των ονομάτων των μαθητών συντελεί στη δημιουργία επικοινωνιακού κλίματος. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να τοποθετήσουν καρτελάκια με τα ονόματά τους στα θρανία.
 4. Ενδείκνυται η χρήση θετικής ενίσχυσης (λεκτικής επιβράβευσης) για επιθυμητές συμπεριφορές, καθώς και η χρήση ενθαρρυντικών σχολίων, δίνοντας έμφαση στο σωστό και όχι στο λάθος.
 5. Σε περίπτωση που ένας μαθητής σηκώσει το χέρι και μετά διστάσει να απαντήσει, ρωτήστε τον αν χρειάζεται περισσότερο χρόνο να σκεφτεί και συνεχίστε με άλλον μαθητή.

 

Μη λεκτική επικοινωνία

 1. Αξιοποιήστε το χαμόγελο, τη χειραψία - όπου κρίνεται απαραίτητη - τη φιλικότητα και τον ενθουσιασμό, για τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος και σχέσεων συνεργασίας.
 2. Η κίνησή σας σε όλη την αίθουσα βοηθά να κρατάτε την προσοχή των μαθητών και ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Όταν κινείστε ανάμεσα στα θρανία έχετε μεγαλύτερες δυνατότητες οπτικής επαφής και δέχεστε περισσότερες ανατροφοδοτήσεις από τους μαθητές. Ωστόσο, η υπερβολική μετακίνηση στην αίθουσα μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

 

Συχνές ερωτήσεις

 

 • Επιτρέπεται να συναντάω τους μαθητές εκτός  τάξης;
 1. Μόνο αν πρόκειται για κάποια ειδική περίπτωση (π.χ. εκδήλωση του ΣΕΝ/JA Greece, βράβευση κλπ.), παρουσία τρίτων και πάντως αφού έχετε πάρει άδεια από τον εκπαιδευτικό.
ΔΕΝ πρέπει να βρεθείτε μόνοι με κάποιον μαθητή ή να τον συναντήσετε εκτός της αίθουσας ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ

Τυχόν εξωσχολικές δραστηριότητες απαιτούν ειδική έγγραφη άδεια από το σχολείο , το ΣΕΝ/JA Greece και τους γονείς του μαθητή.

 • Πότε επικοινωνώ με το ΣΕΝ;
 1. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον εκπαιδευτικό με τον οποίο θα συνεργαστείτε ή  συνεργάζεστε ήδη.
 2. Αν δεν μπορείτε, για οποιονδήποτε λόγο, να ξεκινήσετε ή να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα που έχετε αναλάβει.
 3. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε.

 

 • Τί πρέπει να κάνω αν ο εκπαιδευτικός απουσιάζει;
 1. Όταν συναντηθείτε για πρώτη φορά με τον εκπαιδευτικό, συζητήστε μαζί του πώς θα διαχειριστείτε πιθανή απουσία του. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορείτε να κάνετε μάθημα χωρίς την παρουσία άλλου εκπαιδευτικού που θα τον αντικαταστήσει, με την έγκριση του Διευθυντή του σχολείου.
 2. Αν ο εκπαιδευτικός συμφωνεί, μπορείτε να κάνετε το μάθημά σας με τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό. Ζητήστε του όμως να σας φέρει σε επικοινωνία με τον αναπληρωτή για να τον ενημερώσετε σχετικά με το πρόγραμμα και τον ρόλο του.
 3. Συνιστάται η επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό μία ημέρα πριν από την επίσκεψή σας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκύψει κάποια αλλαγή ή άλλο θέμα.
 • Τί  εξοπλισμό πρέπει να περιμένω από το σχολείο;
 1. Το σχολείο κατά πάσα πιθανότητα θα μπορεί να παρέχει οπτικοακουστικό εξοπλισμό, όπως projector/TV και υπολογιστές, καθώς και φωτοτυπικό. Καλό είναι όμως να το επιβεβαιώσετε με τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας.
 2. Βεβαιωθείτε προκαταβολικά ότι τα υλικά που θα χρειαστείτε θα είναι διαθέσιμα όταν τα χρειαστείτε.

 

 • Πόσος χρόνος προετοιμασίας απαιτείται για κάθε μάθημα;

Κατά μέσον όρο χρειάζεστε λιγότερο από μία ώρα για την προετοιμασία κάθε μαθήματος. Αυτό το χρονικό διάστημα ποικίλλει ανάλογα με την εμπειρία σας στο αντικείμενο, αλλά και τη διδακτική/εκπαιδευτική σας εμπειρία.

 

 • Τί πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν μπορώ να παραστώ σε προγραμματισμένο μάθημα;

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μάθημα που έχει προγραμματιστεί, επικοινωνήστε απευθείας με τον εκπαιδευτικό και το γραφείο του ΣΕΝ/JA Greece. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βρει εναλλακτική λύση για να αναπληρώσει τη συνάντηση. Στην εισαγωγική συνάντηση με τον εκπαιδευτικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανταλλάξει στοιχεία επικοινωνίας και ότι έχετε συζητήσει τα βήματα που θα ακολουθήσετε για το πώς θα αντιμετωπίσετε τυχόν απουσίες ή καθυστερήσεις.

 

 • Τί εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μου στην αίθουσα;

Κατά κανόνα το υλικό που αναφέρεται στον οδηγό για τον εθελοντή και οτιδήποτε περιέχει ο συνηθισμένος εξοπλισμός της αίθουσας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετο υλικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο του προγράμματος, θα πρέπει προηγουμένως να πάρετε την έγκριση του ΣΕΝ και στη συνέχεια του εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να καλυφθεί και το αντίστοιχο κόστος.

Last modified: Saturday, 8 June 2013, 1:24 PM