Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

 • Τι είδους προετοιμασία χρειάζεται πριν μπω στην τάξη;
 • Μπορώ να διαλέξω σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχω;
 • Σε ποιο Σχολείο θα κληθώ να πάω; Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή;
 • Ποιος έχει την κύρια ευθύνη για την παρουσίαση του προγράμματος, ο καθηγητής ή εγώ;
 • Μπορώ να παρεκκλίνω από τις οδηγίες του Προγράμματος συμβάλλοντας με δικές μου ιδέες;
 • Πώς πρέπει να ντυθώ;
 • Πώς αντιμετωπίζω μία «ανήσυχη» τάξη;

 • Τι είδους προετοιμασία χρειάζεται πριν μπω στην τάξη;

Αφού ολοκληρώσετε μια αναγνωριστική επίσκεψη με τον καθηγητή στο σχολείο, μελετήστε προσεχτικά τον οδηγό για συμβούλους και καθηγητές, εντοπίστε τους στόχους κάθε συνάντησης και προσαρμόστε την εκάστοτε δραστηριότητα ανάλογα με το προσωπικό σας ύφος, καθώς και με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

 • Μπορώ να διαλέξω σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχω;

Φυσικά και μπορείτε σε συνεννόηση με την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣΕΝ.

 • Σε ποιο Σχολείο θα κληθώ να πάω; Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή;

Η επιλογή του σχολείου στο οποίο θα κληθείτε να πάτε είναι συνάρτηση αρχικά της διαθεσιμότητας των σχολείων και φυσικά της δικής σας επιθυμίας.

 • Ποιος έχει την κύρια ευθύνη για την παρουσίαση του προγράμματος, ο καθηγητής ή εγώ;

Ο καθηγητής μπορεί να προετοιμάζει τους μαθητές για το περιεχόμενο του μαθήματός σας και να ενισχύει τις έννοιες τις οποίες παρουσιάσατε  μετά την αναχώρησή σας. Υπεύθυνος όμως για την παρουσίαση του προγράμματος είστε εσείς. Ο καθηγητής λειτουργεί επικουρικά· σας διευκολύνει ως προς τη ροή της συζήτησης, σας παρέχει ανατροφοδότηση και γενικά λειτουργεί  σαν  γέφυρα  μεταξύ των εθελοντών και των μαθητών, εφόσον η  μάθηση και η γνώση οικοδομούνται μέσα στο πλαίσιο της διάδρασης και είναι αποτέλεσμα ενός συνεχούς διαλόγου, διαπραγμάτευσης και συνοικοδόμησης.

 • Μπορώ να παρεκκλίνω από τις οδηγίες του Προγράμματος συμβάλλοντας με δικές μου ιδέες;

Μπορείτε να συμβάλλετε με δικές σας ιδέες και να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα από την προσωπική και επαγγελματική σας εμπειρία εμμένοντας όμως πάντα στους στόχους της εκάστοτε συνάντησης.

 • Πώς πρέπει να ντυθώ;

Το ντύσιμό σας θα πρέπει να συνάδει με την επάγγελμα το οποίο ασκείτε.

 • Πώς αντιμετωπίζω μία «ανήσυχη» τάξη;

Ο καθηγητής μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να διαχειριστείτε τη συμπεριφορά των μαθητών προκειμένου να διατηρηθεί η  πειθαρχία  στην τάξη. Για το σκοπό αυτό  παραμένει και ο ίδιος στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεών σας. Να θυμάστε όμως ότι υπεύθυνος για την τάξη είναι ο καθηγητής.

Last modified: Monday, 3 June 2013, 2:23 PM